Släng mindre!

Vi arbetar enligt EU:s avfallstrappa. Den visar prioritetsordningen för hur avfallet bör hanteras. I första hand ska avfall förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand energiåtervinnas och i sista hand deponeras. Förebyggande av avfall har högsta prioritet eftersom avfallets mängd och farlighet då minskar.

 

Här är några tips på hur du kan förebygga avfall

Ge bort kläder istället för att slänga. Det går åt 29 000 liter vatten för att producera 1 kg bomull. Istället för att slänga dina kläder, ge dem till någon bekant eller lämna till second hand. Så får de chans att värma någon annan.

Lämna möbler och inredning till Återbruk. Vid flera av våra ÅVC:er finns möjlighet att lämna hela och användbara möbler och annat till återbruk. På så sätt ger du någon annan chansen att använda det du inte längre vill ha.

Mer tips om förebyggande arbete finns på sopor.nu