Återvinning av Aska (släckt, kall)

Aska (släckt, kall) ska läggas i särskild grop avsedd för aska i Söderhamn (fråga personalen).