Kammar sorteras som Sista containern < 80 cm

Restavfall

Sista containern < 80 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Restavfall. 

Materialet krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Kammar Om den är gjord i plast så släng den i brännbart, om den är gjort i metall så släng den i metallskrot.

Söderhamn: Kammar sorteras som Brännbart.