Återvinning av Brännbart (eftersortering som hårdplast)