Återvinning av Restavfall >50 cm

Restavfall >50 cm lämnas till återvinningscentralen.

Restavfall >50 cm är exempelvis stora mattor, presenningar, täcken, långa föremål som slangar, skidor och plastmöbler. Töm säcken!

På vissa återvinningscentraler sorteras saker av hårdplast separat. På vissa återvinningscentraler läggs stoppade möbler separat.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Restavfall som är större än 50 cm krossas och rivs sönder innan det skickas till förbränning. Energin tas tillvara som varmvatten och el.