Återvinning av Deponi

Deponi lämnas till Återvinningscentralen.

Deponi är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas. En del deponi används som fyllnadsmassa vid bygg eller vägarbeten. Farliga ämnen deponeras i säker slutförvaring.

Deponi kan också kallas “Ej brännbart”.