Lupiner Fråga personalen på återvinningscentralen

Lupiner

Lupiner sprider sig snabbt och är ett hot mot biologisk mångfald. Hindra spridning genom att rycka upp dem med roten, slå med lie eller plocka bort dem som bukett.

Lämna som brännbart på återvinningscentralen.

Släng inte lupiner med trädgårdsavfallet i komposten eller i bruna kärlet för matavfall.

Söderhamn: Lupiner sorteras som Invasiva växter.