Återvinning av Glasförpackningar

Glasförpackningar lämnas till återvinningsstationen.

Glasförpackningar ska sorteras som färgade och ofärgade, var för sig. Blanda dem inte.

Visste du att dricksglas, fönsterglas, speglar, ugnsformar ska inte kastas i bland förpackningar av glas utan lämnas till återvinningscentralen.