Återvinning av Hästgödsel

Hästgödsel används för att neutralisera oljeskadade massor.

Blandas även med rötslam från reningsverket.