Återvinning av Restavfall < 50 cm

Restavfall < 50 cm lämnas till Återvinningscentralen

Restavfall < 50 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Restavfall som är större än 50 cm måste krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.