Återvinning av Spegel

Spegel kan inte återvinnas idag. De läggs på deponi, en soptipp.

Speglar som är hela och rena kan du lämna till återbruk.