Återvinning av Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. De läggs på deponi, en soptipp.

Isolering kan också kallas ”Ej brännbart”