Tips & Råd

Du vet väl att det nästan alltid står på en förpackning hur den ska sorteras? Så prova att läsa på en förpackning om det är otydligt hur den ska sorteras.

Vi arbetar enligt EU:s avfallstrappa. Den visar prioritetsordningen för hur avfallet bör hanteras. I första hand ska avfall förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand energiåtervinnas och i sista hand deponeras. Förebyggande av avfall har högsta prioritet eftersom avfallets mängd och farlighet då minskar.

 

Här är några enkla tips för att minska på avfallet och din miljöpåverkan.

Sortera matavfall, källsortera och panta. Även om vi i Sverige är bra så slänger vi ändå 100 kg mat per person och år. Det är mat för ungefär 5 300 kr om året.

Byt till lågenergi- eller LED-lampor. Under en lågenergilampas livslängd sparar du ungefär 600 kr jämfört med om du använder en vanlig glödlampa. Släck lamporna i rum du inte använder.

Ta med tygkassar till affären. Det tar cirka 450 år för naturen att bryta ner plast. Använd tygpåsar istället. Det är både mer hållbart och billigare Undvik även plastpåsar till grönsaker och frukt.

Ge bort kläder istället för att slänga. Det går åt 29 000 liter vatten för att producera 1 kg bomull. Istället för att slänga dina kläder, ge dem till någon bekant eller lämna till second hand. Så får de chans att värma någon annan.

Lämna möbler och inredning till Återbruk. Vid flera av våra ÅVC:er finns möjlighet att lämna hela och användbara möbler och annat till återbruk. På så sätt ger du någon annan chansen att använda det du inte längre vill ha.

Handla ekologisk och närproducerad mat. Ju fler som handlar ekologiskt desto billigare blir det. Bra för miljön, människor och djur. Bra miljöval, KRAV och Svanen är märken du bör kolla efter.

Välj miljövänlig energi. Byt till miljövänlig el i ditt hus eller din lägenhet. Bor du i hus kan du även installera luftvärmepump, solenergi, bergvärme eller använda biobränslen.

Nästan allt som vuxit i din trädgård kan återvinnas.
Grenar, kvistar och andra växtdelar som kommer från din trädgård eller balkong kan komposteras hemma. För det behövs inga särskilda tillstånd. Avfall från trädgården kan också lämnas på kommunens återvinningscentral. I vissa kommuner kan man beställa ett särskilt kärl för trädgårdsavfall, som töms på samma sätt som den vanliga soptunnan.
(En del, så kallat invasiva, växter ska dock inte läggas i komposten. Då riskerar man istället att sprida dem så att de konkurrerar ut inhemska arter. Det gäller bland annat jätteloka (även kallad jättebjörnloka), tromsöloka (snarlik jättelokan men växer bara i norra Sverige), jättebalsamin, parkslide och skunkkalla.)

Mer tips om förebyggande arbete finns på sopor.nu