Återvinnings­stationer

Återvinningsstationer är till för hushållens förpackningar och tidningar. De är obemannade och finns på allmänna platser, t ex vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden.

Här lämnar du pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, färgade/ofärgade glasflaskor och glasburkar.

Från 1 januari, 2024 sköter kommunen återvinningsstationerna.  Via länken nedan kan du se när containrarna töms och städas. Där kan du också felanmäla om containrar är fulla eller om det är skräpigt.

Batterier och glödlampor

På en del återvinningsstationer och andra ställen i kommunen finns batteriholkar där du kan lämna små batterier och behållare för glödlampor/ljuskällor. Se fliken för farligt avfall: länk till karta över insamlingsplatser för batterier, glödlampor/ljuskällor

Textil

På en del återvinningsstationer och på andra ställen i kommunen finns behållare där du kan lämna hela eller trasiga kläder, annan textil, hela skor och accessoarer.