Vanliga frågor om sortering

Du vet väl att det nästan alltid står på en förpackning hur den ska sorteras? Så prova att läsa på en förpackning om det är otydligt hur den ska sorteras.

Är det miljövänligt att diska ut förpackningar för återvinning?
Svar: Förpackningarna behöver inte vara rengjorda. Det räcker med att du tömmer ur dem.

Är det miljömässigt försvarbart att frakta avfall för återvinning kors och tvärs?
Svar: I regeringsutredningen ”Resurs i retur” SOU 2001:102 konstateras att återvinning av förpackningar är miljömässigt bra, det sparas både energi och material. Den miljöbelastning som uppstår av extra transporter motiveras av de miljövinster som uppnås. Slutsatserna grundas på sju olika livscykelanalyser som genomfördes 1998-2001. I samma regeringsutredning konstateras även att återvinning av tidningar är miljömässigt bra, slutsatserna grundas på tre olika forskningsrapporter som genomförts 1999-2001.

Ska jag peta bort vekeshållaren från värmeljusen?
Svar: Om du ska återvinna metallen måste metallerna separeras. värmeljuskoppen är aluminium och vekeshållaren är plåt. De har olika smältpunkt.

Idag säger Förpackningsinsamlingen att värmeljushållare ska slängas i soppåsen. Men du är välkommen att lämna dem i containern för metall på återvinningscentralen!

Ett tips är att köpa refill värmeljus istället för engångs. Finns i många butiker. Då slipper du slänga den i soppåsen.

Kan man lägga vanligt skrivpapper i tidningsåtervinningen?
Svar: Det går bra. Du kan också lämna kuvert och fönsterkuvert till återvinningen av tidningar.

Var ska man lämna nagellack och hårspray?
Svar: Gammalt nagellack och sprayburkar är farligt avfall och ska lämnas till återvinningscentralen.

Vad gör jag med gammalt schampo och lotion?
Svar: Det bästa är förstås att använda slut på det. Annars kan du lämna det som farligt avfall på återvinningscentralen.

Vad ska man göra av dvd- och cd-skivor?
Svar: De ska slängas i vanliga soppåsen eller som restavfall på återvinningscentralen.

Var jag ska göra av frityrolja?
Svar: Frityrolja och flytande matfett ska du inte hälla i avloppet. De kan ge stopp i avloppet. Lämna det till en återvinningscentral så återvinns oljan. Om du ska slänga det hemma så häller du det i en plastflaska eller i  till exempel en mjölkförpackning och lägger i soppåsen.

Matfett kan du torka ur stekpannan med ett papper och slänga i påsen för matavfall.

Hur ska jag sortera omslagspapper och kvitton?
Svar: Omslagspapper sorteras som en pappersförpackning. Ta bort snören och släng dem i det vanliga hushållsavfallet.
Kvitton sorteras som tidningar. För att minska avfallet kan du be om ett digitalt kvitto.

Hur ska jag sortera el-proppar (säkringar)?
Svar: Proppar från elskåp i hushåll lämnas på återvinningscentralen.

Varför kan jag inte lägga dricksglas i glasåtervinningen?
Svar: Det bara förpackningar av glas som omfattas av producentansvaret för förpackningar. Dricksglas kan ha en annan glaskvalitet än glasförpackningar.

Mer tips om förebyggande arbete finns på sopor.nu