Återvinnings­centraler

Välkommen till din återvinningscentral! Tydliga skyltar visar var du ska slänga olika material. Personalen finns redo för dina frågor.

Allt du lämnar på en återvinningscentral tas omhand på ett säkert och miljömässigt sätt. Det du lämnar kan väljas ut för återbruk.

Här kan du hitta vägen till din återvinningscentral, klicka på din kommun.