Återvinnings­centraler

Välkommen till en ren, rymlig och väl underhållen avfallsanläggning! Tydliga skyltar anger var olika material ska slängas, och personal finns till hands för allehanda avfallsfrågor. Allt som slängs tas omhand på ett säkert sätt och transporteras bort för återvinning.

Här kan du hitta vägen till din Återvinningscentral, klicka på din kommun för mer information.