Gnarp Skolan

Bergevägen, Gnarp
Insamling: klädinsamling