Återvinning av Asbest

Asbest lämnas till Återvinningscentralen.

Asbest i form av skivor och rör samt eternit, måste lämnas inplastat.
Asbest tas endast emot på vissa Återvinningscentraler. Kontakta din kommuns avfallshanterare för information.

Asbest ska lämnas på hänvisad plats i Söderhamn (kontakta personalen)

Visste du att förut användes asbest bland annat som isolering i byggnader. Idag är det förbjudet då det är hälsovådligt vid inandning.