Återvinning av Asbest

Asbest lämnas till återvinningscentralen, inplastad.

Asbest i form av skivor och rör samt eternit, måste lämnas inplastat och förslutet. Asbest ska lämnas på hänvisad plats, kontakta personalen.

Asbest tas endast emot på vissa återvinningscentraler. Kontakta din kommuns avfallshanterare för information. En del kommuner tar betalt.

Visste du att förut användes asbest bland annat som isolering i byggnader. Idag är det förbjudet då det är hälsovådligt vid inandning.