Raketer (ej avfyrade) sorteras som Återförsäljare

Återförsäljare ska ta emot detta.