Lecakulor sorteras som Porslin, tegel, kakel, keramik och aska

Porslin, tegel, kakel, keramik och aska återanvänds som fyllnadsmassa. Man kan bygga vägar och fylla ut mark med det.

Lecakulor kan du lämna till återvinningscentralen. Om du ska slänga dem hemma så lägger du dem i soppåsen, restavfallet.

Söderhamn: Lecakulor sorteras som Ej brännbart.