Återvinning av Restavfall / Soppåse

Restavfall / Soppåse slängs i vanliga soppåsen.

Restavfall / Soppåse är hushållsavfall som inte är en förpackning men som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.

Det hämtas av sopbilen och transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.