Cigarettändare (tom av plast) sorteras som Osorterbart < 80 cm

Restavfall

Osorterbart < 80 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Restavfall. 

Materialet krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Cigarettändare (tom av plast) Se till att cigarettändaren är tom om den slängs i brännbart avfall.

Söderhamn: Cigarettändare (tom av plast) sorteras som Brännbart.