Gasbinda / gasbindor sorteras som Sista containern < 80 cm

Restavfall

Sista containern < 80 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Restavfall. 

Töm säcken och återanvänd eller släng i plastförpackningar!

Materialet krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Gasbinda / gasbindor som du ska kassera men som inte är blodig och liknande kan du sortera på återvinningscentralen. Annars slänger du den i soppåsen hemma.

Om gasbindor skulle spolas ner i toaletten kan de ställa till problem i ledningarna. Det är bra att ha en papperskorg i badrummet för hygienartiklar, tandtråd och tops med mera! Så hjälper du till att minska tonvis med skräp som spolas ner i avloppet varje år. Skräpet kan då brännas och bli värdefull fjärrvärme istället för ett miljöproblem.

Söderhamn: Gasbinda / gasbindor sorteras som Brännbart.