Kattsand sorteras som Restavfall

Restavfall slänger du i soppåsen som du lägger i kärlet/soptunnan för restavfall. Det hämtas av sopbilen och tas till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

  • Alla förpackningar ska du sortera till återvinning.
  • Farligt avfall ska du lämna till återvinningscentralen.
  • Kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Kattsand slänger du i soppåsen. Gäller alla typer av kattsand, till exempel av pappersfiber, kisel, sand, lera.

En del kattsand är märkt som komposterbart men inget kattsand får läggas som matavfall.

Spola inte ner det i toaletten, det kan bli stopp i ledningarna!