Återvinning av Ej brännbart

Ej brännbart lämnas till Återvinningscentralen

Ej brännbart är sånt som inte kan återvinnas på annat sätt. Exempelvis sten, tegel, betong, isolering, tjärpapp, sanitet, gips, porslin, kakel, speglar och glas. Det läggs på deponi.