Återvinning av Ej brännbart

Ej brännbart lämnas till Återvinningscentralen

Ej brännbart kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Används som annorlunda sortering i Söderhamn.