Bilbana / Bilbanor / Tågbana / Tågbanor (elektrisk) sorteras som Elavfall - hemelektronik

Elavfall - hemelektronik lämnas till Återvinningscentralen eller mobil insamling där sådan finns.

Elavfall – hemelektronik är allt som drivs med sladd eller batteri. Ta ur batteriet och sortera det separat på återvinningscentralen.

Allt elavfall klassas som farligt avfall.

I elavfallet finns många ämnen som är viktiga att återvinna. Till exempel ädla metaller och tungmetaller.

Vid återvinning plockas sakerna isär för hand för att ta bort farliga ämnen. Det mesta tuggas sedan sönder i stora fragmenteringsanläggningar så att metaller kan sorteras ut. Metallerna återvinns på smältverk där återvunnet koppar, aluminium och järn används som råvara i nya produkter.

Små mängder guld, silver och palladium kan också återvinnas från kretskort. En del plast kan materialåtervinnas.

Övrig plast, tyger och trä energiåtervinns genom förbränning.

Visste du att Sverige är bäst i världen på att lämna in och återvinna elavfall!
Tänk på att elprodukter som fortfarande fungerar med fördel kan lämnas till återbruk eller säljas i andra hand.