Lantbruksplast / jordbruksplast sorteras som Ensilageplast

Ensilageplast lämnas till särskild insamling. Se Svepretur.

En enkel återvinningslösning

Svenska lantbrukare, odlare, hästägare m fl hanterar årligen stora mängder använd plast från ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för, växtskydds- och ensileringsmedel. Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av denna plast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning. På denna webbplats hittar du den senaste informationen om oss och vår verksamhet.

Lantbruksplast / jordbruksplast En enkel återvinningslösning

Svenska lantbrukare, odlare, hästägare m fl hanterar årligen stora mängder använd plast från ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för, växtskydds- och ensileringsmedel. Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av denna plast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning. På denna webbplats hittar du den senaste informationen om oss och vår verksamhet.