Akvarium sorteras som Fönster med båge

Fönster med båge

till exempel fönsterglas med eller utan trä- eller metallbåge. Altandörrar och andra dörrar med glasruta.


Inte armerat glas (trådglas). Inte heller förpackningar av glas (glasflaskor eller glasburkar).

Kan de återbrukas? Sälj till någon annan, till exempel på sociala medier.

På Hudiksvalls återvinningscentral lämnar privatpersoner och företag helt byggmaterial till återbruket. Byggåterbruket på Ulvberget sorterar och säljer materialet vidare till privatpersoner och företag.

Akvarium fråga om råd på din återvinningscentral. Beroende på material och tillbehör kan akvariet komma att sorteras annorlunda.

Är akvariet helt och rent kan du lämna det till återbruk.

Söderhamn: Akvarium sorteras som Planglas.