Återvinning av Fordon

Fordon lämnas till bildemontering, bilskrot eller säljs på begagnatmarknaden.