Återvinning av Fordon

Fordon lämnas till bildemontering, d.v.s. bilskrot eller säljs på begagnatmarknaden.