Gipsplatta / Gipsplattor sorteras som Gips

Gips lämnas till Återvinningscentralen.

Gips läggs i separat container på återvinningscentralerna. Du kan även lämna gips med tapetrester eller målade gipsskivor.

Söderhamn: Gipsplatta / Gipsplattor sorteras som Ej brännbart.