Återvinning av Invasiva växter

Invasiva växter Används som annorlunda sortering i Söderhamn.

Invasiva växter (lupiner, parkslide, vresros, jättebalsamin) Lägg i säckar och knyt igen dem så inte fröer riskerar att spridas. När du kommer till återvinningscentralen så kontaktar du personalen. Säckarna skickas direkt till förbränning.

Lägg INTE invasiva växter i trädgårdsavfallet, INTE i kärlet för matavfall, INTE i komposten. I synnerhet de båda lokorna är olämpliga att lägga i komposten, dels på grund av att växtsaften kan orsaka brännskador men också för att dess frön är extremt livskraftiga och överlever även i den varma komposten.