Återvinning av Isolering

Isolering lämnas till Återvinningscentralen

Isolering kan inte återvinnas idag. De läggs på deponi, en soptipp.