Återvinning av Isolering

Isolering lämnas till Återvinningscentralen

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.