Duschkabiner (av glas) sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Duschkabiner (av glas) är härdat glas. Därför kan det inte återvinnas som glas.

Söderhamn: Duschkabiner (av glas) sorteras som Planglas.