Glasplåtar sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Glasplåtar Har du gamla glasplåtar med foton kan du höra med museet eller en hembygdsförening om de har något kulturhistoriskt värde. I annat fall lämnas du dem till återvinningscentralen.

Söderhamn: Glasplåtar sorteras som Ej brännbart.