Glasplåtar sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Kan de återbrukas? Sälj till någon annan, till exempel på sociala medier.

På Hudiksvalls återvinningscentral lämnar privatpersoner och företag helt byggmaterial till återbruket. Byggåterbruket på Ulvberget sorterar och säljer materialet vidare till privatpersoner och företag.

Glasplåtar Har du gamla glasplåtar med foton kan du höra med museet eller en hembygdsförening om de har något kulturhistoriskt värde. I annat fall lämnas du dem till återvinningscentralen.

Söderhamn: Glasplåtar sorteras som Ej brännbart.