Härdat glas sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Söderhamn: Härdat glas sorteras som Planglas.