Julgranskula / julgranskulor (av glas) sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Söderhamn: Julgranskula / julgranskulor (av glas) sorteras som Ej brännbart.