Kikare sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Kikare som är hel lämnar du till återbruk!

Söderhamn: Kikare sorteras som Ej brännbart.