Kikarsikten sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Kikarsikten som är helt lämnar du till återbruk.

Söderhamn: Kikarsikten sorteras som Ej brännbart.