Konjakskupa / konjakskupor sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Söderhamn: Konjakskupa / konjakskupor sorteras som Ej brännbart.