Elkabel / elkablar / kablar sorteras som Elavfall - kablar

Elavfall – kablar

Elkabel / elkablar / kablar kan sorteras olika på olika återvinningscentraler. Fråga gärna personalen på ÅVC om du är osäker!