Elkabel / Elkablar / Kablar sorteras som Elavfall - kablar

Elkabel / Elkablar / Kablar kan sorteras olika på olika återvinningscentraler. Fråga gärna personalen på ÅVC om du är osäker!