Återvinning av Latrin / Latrintunna

Latrin / Latrintunna kan köpas på återvinningscentraler. Läs på kommunens hemsida hur det funkar i din kommun.

  • I en del kommuner hämtas tunnorna vid din fastighet.
  • I en del kommuner kan du även lämna dem på återvinningscentraler. Fråga alltid personalen.

När du köper en latrintunna av kommunen så betalar du både för hämtning och hantering av innehållet. Vi hanterar bara latrintunnor du köpt av oss.

Det finns flera bra sätt att ta hand om latrinet på den egna fastigheten. Du kan ha urinseparering med latrinkompost eller förbränningstoalett. Det är bättre för både miljön och arbetsmiljön än en latrintunna som ska hämtas.

Läs mer på Avloppsguiden 

Om du ska kompostera din latrin ska den vara anmäld till miljökontoret. Du behöver bra utrustning och tid. Resultatet blir en näringsrik mull som du kan används som gödsel.