Återvinning av Latrin / Latrintunna

Latrin / Latrintunna lämnas till vissa Återvinningscentraler.

Latrin / Latrintunna Latrintunnor kan köpas och lämnas vid en del återvinningscentraler. Alla återvinningscentraler hanterar inte latrintunnor. Kontakta din avfallshanterare för information.

Ta alltid kontakt med personal innan ni lämnar latrinkärl.