Återvinning av Metall

Metall lämnas till Återvinningscentralen.

Metall är saker av metall som inte är en förpackning. Metall lämnas till återvinningscentralen medan förpackningar av metall (konservburkar mm) lämnas på återvinningsstationerna.

Metall skickas till särskilda mottagare för återvinning. Skrot som består av många olika metaller plockas isär för hand, klipps sönder eller mals i en kraftig kvarn. Skrotet sorteras efter metalltyp och allt som inte är metall sorteras bort. Erfaren personal tar hjälp av magneter, luftströmmar och vattenbad för att sortera ut aluminium, koppar, järn, stål, nickel, rostfritt, mässing, zink, tenn och bly. Ibland behövs också avancerad apparatur för att få veta exakt vilken eller vilka metaller skrotet innehåller.

Visste du att det går åt 95% mer energi för att göra nytt aluminium, jämfört med att återvinna befintligt aluminium. För stål är energivinsten vid återvinning 75%. Dessutom kan metall återvinnas hur många gånger som helst.