Gunga / gungor (av plast eller trä) sorteras som Osorterbart >80 cm

Osorterbart >80 cm är exempelvis stora mattor, presenningar, täcken, långa föremål som slangar.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Svårhanterbart. 

Töm säcken!

På vissa återvinningscentraler läggs stoppade möbler separat.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Materialet krossas och rivs sönder innan det skickas till förbränning. Energin tas tillvara som varmvatten och el.

Gunga / gungor (av plast eller trä) sorterar du efter materialslag på återvinningscentralen.

Söderhamn: Gunga / gungor (av plast eller trä) sorteras som Brännbart.