Lysrör 60 cm och längre sorteras som Lysrör

Lysrör lämnas till återvinningscentralen där emballaget sorteras som en pappersförpackning.

Lysrör 60 cm och längre läggs ner varsamt i behållaren så dom inte går sönder.