Lysrör 60 cm och längre sorteras som Lysrör

Lysrör över 60 cm.
Lämna dem utan förpackning.
Lägg ner dem försiktigt så att de inte går sönder.

Lysrör 60 cm och längre läggs ner varsamt i behållaren så dom inte går sönder.