Grillkol (använd) sorteras som Sista containern < 80 cm

Sista containern < 80 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Restavfall. 

Töm säcken och återanvänd eller släng i plastförpackningar!

Materialet krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Grillkol (använd) OBS! för att undvika bränder i sopkärl, låt kolen svalna minst sju dagar innan du lämnar det i ett kärl.

Grillkol i engångsgrillar är indränkt med tändmedel, paraffin eller fotogen. Det bryts ner långsamt och är giftigt, släng det inte i naturen.

Söderhamn: Grillkol (använd) sorteras som Brännbart.