Återvinning av Ris och grenar

Ris och grenar lämnas till återvinningscentralen.

Ris och grenar

Visste du att det är exempelvis kvistar, grenar och liknande.