Återvinning av Småbatterier

Småbatterier lämnas till Återvinningscentralen

Småbatterier kan lämnas till återvinningscentraler (ÅVC) eller i batteriholkar som finns utplacerade i kommunen. Alla typer av batterier ska lämnas in för återvinning. På batteriåtervinningen.se kan du hitta din närmaste batteriholk.
Bilbatterier kan alltid lämnas på ÅVC, i vissa fall även hos återförsäljare.

Vid återvinning sorteras batterierna efter sitt kemiska innehåll. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Även metallhöljet runt batterierna återvinns. Hur stor del av batteriet som kan återvinnas beror på vilken typ av batteri det är. Nickelmetallhybridbatterier kan materialåtervinnas upp till 98 procent. Resten förbränns och då utvinns energi.

Visste du att laddningsbara batterier är bättre för miljön då de kan användas om och om igen.
Några batterier som innehåller färre farliga ämnen är: Brunstensbatterier, Alkaliska batterier, Litiumbatterier och Nickelmetallhydridbatterier.