Återvinning av Stoppade möbler

Stoppade möbler lämnas till återvinningscentralen.

Stoppade möbler skickas till en förbränningsanläggning där det krossas. Metallen återvinns och resten energiutvinns och blir varmvatten och el.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.