Återvinning av Stoppade möbler

Stoppade möbler lämnas till Återvinningscentralen

Stoppade möbler krossas för att kunna sortera trä, metall och restavfall för sig.

Trä flisas till bränsle.

Metall återvinns som nya metallsaker.

Restavfallet skickas till förbränning. Energin tas tillvara som varmvatten och el.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.