Smörknivar (av trä) sorteras som Trä

Trä lämnas till Återvinningscentralen

Trä på återvinningscentralen delas upp i Trä och Impregnerat trä. Vissa återvinningscentraler delar även upp trä i “obehandlat” och “behandlat” (t.ex. målat) trä. Brädor med spik läggs tillsammans med behandlat trä.

Hela och rena möbler kan lämnas till återbruk.

Smörknivar (av trä) kan du lämna på återvinningscentralen. Om du ska slänga den hemma så lägger du den i soppåsen, restavfall.