Julgranar sorteras som Ris och grenar

Ris och grenar lämnas till återvinningscentralen.

Visste du att det är exempelvis kvistar, grenar och liknande.

Julgranar i plast ska slängas i brännbart grovavfall.